“น้องดาว” มิสแกรนด์มหาสารคาม กับชุดประจำชาติ สวยงามไม่แพ้ใคร

  • Admin Joey
  • July 6, 2017
  • Comments Off on “น้องดาว” มิสแกรนด์มหาสารคาม กับชุดประจำชาติ สวยงามไม่แพ้ใคร

มิสแกรนด์ มหาสารคาม – ดาว สมหญิง สมทรัพย์สิน ชุด. เทวีอัสถะบูชา (เท-วี-อัด-ถะ-บู-ชา) วิจิตราสุวรรณภูมิ
มหาสารคามได้ถูกขนานนามว่า พุทธมณฑลอีสาน ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา. อัสถะหรือต้นโพธิ์ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับ นำมาออกแบบสร้างสรรค์เป็นชุด พร้อมทั้งถือต้นโพธิ์ทอง เพื่อเป็นตัวแทนของหญิงไทยเทิดถวายบูชาแด่พระพุทธศาสนา


ชุดของ สมหญิง สมทรัพย์สิน (ดาว) มิสแกรนด์มหาสารคาม2017
ชื่อชุด. เทวีอัสถะบูชา วิจิตราสุวรรณภูมิ
แรงบันดาลใจ แผ่นดินทองของไทย ได้สมญานาม สุวรรณภูมิ. อันเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้ถูกขนานนามว่า พุทธมณฑลอีสาน ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา. อัสถะหรือต้นโพธิ์ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับ ณ ภายใต้ แล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงได้นำแนวคิดจากต้นโพธิ์ทอง มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นชุด พร้อมทั้งถือต้นโพธิ์ทอง เพื่อเป็นตัวแทนของหญิงไทยเทิดถวายบูชาแด่พระพุทธศาสนา สมกับนามที่ว่า เทวีอัสถะบูชา ขอขอบคุณร้านนาฏลักษณ์โคราช ที่สรรสร้างชุดสวยงามเพื่อการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017 ครั้งนี้ค่ะ #มิสแกรนด์มหาสารคาม Cr.,มิสแกรนด์มหาสารคาม

น้องดาว สมหญิง สมทรัพย์สิน ชนะมิสแกรนด์มหาสารคาม 2017
เป็นศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี 2017Facebook Comments